Ilger marketing

CAD/CAM

CAD/CAM is een combinatie van twee afkortingen. CAD staat voor het Engelstalige begrip ‘Computer Aided Design’ en CAM staat voor ‘Computer Aided Manufacturing’.

CAD het ontwikkelen en vormgeven van producten op de computer. Eerst stond CAD voor Computer Aided Drafting en dat is later veranderd in Computer Aided Design. In het Nederlands betekent dat “met behulp van de computer ontwerpen”, of simpeler “computergestuurd ontwerpen”. CAD is niet meer weg te denken in de industrie en studio’s voor ontwerp en architectuur. CAD wordt gebruikt in verschillende werkvelden en vakgebieden. Bijvoorbeeld in de architectuur, bouwkunde, bij industrieel ontwerp en nog veel meer vakgebieden. Je hebt 2-dimensionale CAD en 3-dimensionale CAD systemen. De eerste wordt toegepast in technische tekeningen en de tweede voor het ontwerp van draad-, oppervlakte- en volume modellen.

CAM, het ‘Computer Aided Manufacturing’, heeft betrekking op het gebruik van software en computers voor aansturen van machines bij om een productieproces te automatiseren. Er zijn drie onderdelen nodig voor een CAM en dat zijn: 1) software die de machine vertelt hoe het een product maakt door het genereren van zogenaamde ‘toolpaths’. Dat zijn de bewegingen (‘paden’) door de ruimte dat de punt van een snijgereedschap volgt op weg naar het produceren van de gewenste vorm van het werkstuk. 2) Machines die van een uitgangsmateriaal een afgerond product kan maken, en 3) nabehandeling, dat de ‘toolpaths’ vertaalt in een taal die machines kunnen aansturen.

Cad Cam drawing

Bij CAD gaat het om het ontwerp van een product of een onderdeel en bij CAM gaat het om hoe dat product of onderdeel gemaakt kan worden. Hoe werkt een CAD/CAM systeem?

Met CAD/CAM systemen worden productiebestanden gemaakt uit ontwerpbestanden op een computer die de daarvoor benodigde software heeft. Het CAD systeem moet rekening houden met de machines die de producten ook echt moeten produceren. Feitelijk moet in het CAD-systeem rekening houden worden met het CAM-systeem. Het CAM-pakket kan verschillende soorten CAD-bestanden inladen. Het meest gebruikte bestandstype is het. stl formaat. CAD/CAM systemen worden ook veel in de tandtechniek toegepast om kronen en andere gebitselementen te maken.

CAD/CAM wordt veel toegepast op machines die materiaal verspanen. Dan kan je denk aan frezen, draaibanken bijvoorbeeld. Het grote voordeel van CAD/CAM is de automatisering van het werkproces, maar ook dat de nauwkeurigheid van de bewerking hoog en meetbaar is. Dat is van belang voor veel typen producten. Machineonderdelen bijvoorbeeld die een nauwe marge mogen hebben van afwijking in dikte, lengte of vorm van het onderdeel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *